ข้าวยีสต์แดง ม.เกษตร (Red Yeast Rice Plus) ทำไมต้องมีการปรับสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่

ข้าวยีสต์แดงมเกษตรศาสตร์ฉลากใหม่.jpg

         สาเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนสูตรข้าวยีสต์แดง ม.เกษตร (Red Yeast Rice Plus) เนื่องจากทางบริษัทต้องทำตามข้อกำหนดของ อย. ในเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถ้าใช้ Red Yeast Rice เพียงอย่างเดียว ทาง อย. จะถือเป็นยา จึงต้องทำการผสมข้าวยีสต์แดงกับวัตถุดิบตัวอื่น ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับทาง อย. เรียบร้อยแล้ว เลขสารบบอาหาร 10-1-01560-1-0001

         ทางผู้วิจัยได้เพิ่มสารสกัดจากถั่วเหลือง เพราะเป็นส่วนผสมจากงานวิจัยที่เข้ากับข้าวยีสต์แดงได้ดี ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายแถมยังได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นและส่งเสริมกันได้ดีมาก

         อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถทานผลิตภัณฑ์ข้าวยีสต์แดงตามโดสเดิมได้เลย เนื่องจากทางบริษัททำการควบคุมปริมาณสารสำคัญ (active ingredient) ของผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ให้มีปริมาณเท่าเดิม