รีวิวผลตรวจเลือดของลูกค้าที่ทานข้าวยีสต์แดงม.เกษตรศาสตร์ต่อเนื่อง

ข้าวยีสแดงเกาตร

หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล 

%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87

หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%8704

หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล 

%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%8705

หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล