โปรโมชั่น

KURedYeastRice

โปรโมชั่น เดือน มิถุนายน 2567

โปรโมชั่น ข้าวยีสต์แดง กับ เบต้า-กลูแคน

ข้าวยีสต์แดง 1 กระปุก
900 บาท
จากราคาปกติ 1000 บาท (ไม่สามารถสะสมยอดได้)

ข้าวยีสต์แดง 2 กระปุก
1,700 บาท
ราคาปกติ 2,000 บาท (ไม่สามารถสะสมยอดได้)

ข้าวยีสต์แดง 4 กระปุก
3,200 บาท
ราคาปกติ 4,000 บาท (ไม่สามารถสะสมยอดได้)

เบต้า-กลูแคน 1 กระปุก
1,000 บาท
ราคาปกติ 1,490 บาท

โอนเงินจัดส่งฟรี เก็บเงินปลายทาง 50บาท

เบต้า-กลูแคน 2 กระปุก
1,800 บาท
ราคาปกติ 2,980 บาท

โอนเงินจัดส่งฟรี เก็บเงินปลายทาง 50บาท

เบต้า-กลูแคน 4 กระปุก
3,400 บาท
ราคาปกติ 5,960 บาท

โอนเงินจัดส่งฟรี เก็บเงินปลายทาง 50บาท