ที่มาและความสำคัญของข้าวยีสต์แดง (Red Yeast Rice)

ที่มาและความสำคัญของ Red Yeast Rice ( ข้าวยีสต์แดง )

Red Yeast Rice ( ข้าวยีสต์แดง ) คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจากเชื้อราโมแนสคัส ซึ่งเป็นเชื่อราอาหารที่มีประวัติการใช้ประโยชน์หลายพันปี ในประเทศแถบตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น โดยมีการใช้ประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม ดังนี้
– อาหารเช่น หมูแดง เป็ดปักกิ่ง ซอสเย็นตาโฟ เต้าหู้ยี้
– เครื่องดื่ม เช่น เหล้า เบียร์ น้ำผลไม้ นมเปรี้ยว
-ยาพื้นบ้าน และเครื่องสำอาง

ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทร์ จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธ์จนได้เชื้อราโมแนสคัสที่มีสารลดคอเลสเต อรอล (โมนาคอลินส์) และสารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ในปริมาณสูงและมีความปลอดภัยโดยผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ต่างๆ แล้วดังนี้

– ทดสอบกับหนูทดลอง
– ทดสอบโดยดูผลของสารสีต่อโครโมโซมเม็ดเลือดขาวของคน
– ทดสอบโดยฉีดน้ำสีเข้าไปในไข่ไก่ฟัก
– ทดสอบการกลายพันธุ์
– ตรวจสอบสารพิษของเชื้อรา(อะฟลาทอกซิน และซิตรินิน)

นอกจากนั้น ข้าวยีสต์แดง ยังมีกรดอะมิโน 18 ชนิด โดยแบ่งเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นครบ 10 ชนิด และกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นอีก 8 ชนิด มีสารไคตินจากเชื้อยีสต์รา ช่วยเสริมสร้างไขข้อของร่างกาย และลดการเสื่อมของไขข้อในผู้สูงอายุ มีสาร GABA ช่วยทำให้สมองเกิดการผ่อนคลายและนอนหลับสบาย  มีสารไคโตซาน ซึ่งสามารถช่วยดักจับไขมันในร่างกาย มีสารแอนติออกซิแดนท์ในปริมาณที่สูง ช่วยปกป้องเซลล์ของร่างกายจากสารอนุมูลอิสระได้ โดยผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว ข้าวยีสต์แดง ได้จดอนุสิทธิบัตรในนามของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกด้วย

หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล